• Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi
  • Novinka
 • Kniha byla pokřtěna 7. října 2019 v KD Ládví.

  Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je věnována jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice. Vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí žijí a oceňují jej pro jeho přetrvávající kvality. Ke spolupráci na této knize byli přizváni odborníci v oboru historie umění, architektury, památkové péče, krajinné architektury a také potomci hlavního architekta Viktora Tučka.

  Kniha popisuje architektonickou soutěž, postupný vývoj návrhu a náročnost dotažení koncepce do plánované podoby navzdory omezení v době vzniku. Dále se zaměřuje na urbanistickou a architektonickou hodnotu tohoto souboru, řešení zeleně a ojedinělý počet výtvarných děl v celém areálu sídliště. Závěrečná kapitola textové části zařazuje Ďáblice do kontextu české a světové architektury.

  Do knihy jsou také zakomponovány vzpomínky obyvatel a pamětníků výstavby a prvního zabydlování sídliště. Ty byly sesbírány formou rozhovorů a zachycují subjektivní pohled jednotlivých osob. Cílem je zaznamenat, jak bylo sídliště vnímáno očima lidí, kteří zde vyrůstali a vychovávali své děti. Poslední část tvoří medailony vybraných autorů, kteří se podíleli na urbanistické a architektonické podobě Ďáblic, a přehled většiny typů obytných a občanských staveb.

  Kniha o sídlišti Ďáblice je určená široké i odborné veřejnosti. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s tímto výjimečným obytným souborem, posílit povědomí o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na kvalitní a umělecky cenné památky mimo centrum města. Díky svým odborným textům naváže na několik spřízněných projektů z poslední doby (Paneláci, Sídliště Solidarita, Sídliště Kladno-Rozdělov) a přispěje tak k probíhající diskusi o sídlištní výstavbě a s tím souvisejícím kulturním dědictvím.
   
  Dostupnost: Skladem
  Zahájení prodeje 1.10.2019
  Název Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi
  Nakladatel Spolek přátel sídliště Ďáblice
  Editoři Irena Lehkoživová, Josef Platil, Ondřej Tuček
  Rozhovory Alena Pechátová
  Texty Marie Jelínková, Tomáš Řepa, Hana Řepková, Rostislav Švácha, Ondřej Tuček, Karel Veselý
  Grafický design Petra Roubalová & Matěj Hanauer (dip.gd)
  Jazyková redakce Irena Hlinková
  Překlad resumé Martin Tharp
  Počet stran 240
  Rozměry 21 x 28 cm
  Vydání 1.
  ISBN 9788027035250 / 978-80-270-3525-0
  Písmo Graphik (Commercial Type)
  Papír Bio Top 3 Next 100
  Tisk FINIDR, Český Těšín
  • Cena:
  • 549 Kč
  • 1 z 7
 • Vítejte v našem obchodě