O spolku

Spolek přátel sídliště Ďáblice

Ideovým zdrojem činnosti spolku je všestranný zájem o architekturu, urbanismus, budování veřejných prostranství, obecně výtvarné umění a přidružené obory a jejich vztah k veřejnosti.

Hlavním posláním spolku je podpora kulturního a architektonického povědomí veřejnosti o sídlišti Ďáblice a jeho okolí a poskytování dalších obecně prospěšných činností v oblasti architektury, kultury a vzdělávání. Oblast zájmu spolku není omezena konkrétním územím sídliště Ďáblice; těžištěm zájmu je architektura a urbanismus obecně.

Zájmem spolku je stav a vývoj současné architektury a všech s ní souvisejících oborů a starost o nově vznikající prostředí a krajinu.

Hlavním posláním a činností spolku bude zejména: osvěta veřejnosti v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostoru; vzdělávání veřejnosti v oboru architektury, urbanismu a plánování veřejného prostoru; posilování diskuse a uvědomění veřejnosti ve výše zmíněných oblastech; ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí; vyjadřování se k plánovaným stavebním zásahům, které mohou ovlivnit historický a kulturní kontext města a obcí a krajiny.

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

- Publikace knih o sídlištích

- Podpora, rozvoj a šíření knih a fotografií o sídlišti Ďáblice

- Podpora, rozvoj a šíření děl obyvatel sídliště Ďáblice

- Vyhledávání, shromažďování a archivace historických fotografií a dobových materiálů 

- Provozování virtuální galerie na sociální síti pro milovníky sídliště Ďáblice, kteří byli, jsou a budou inspirováni krásami sídliště nebo sami ze sídliště Ďáblice pocházejí, či v něm žijí

- Vytváření prostoru pro prezentaci historických dokumentů, fotografií, ale i pozvánek na vernisáže a výstavy, festivaly, foto srazy, happeningy, předávání zkušeností, rad a nápadů, či řešení odborných dotazů týkajících se sídliště Ďáblice.

- Spolupráce s jinými kulturně‐společenskými spolky a institucemi na sídlišti Ďáblice i mimo něj

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné  činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku.

V případě jakýchkoli dotazů se nám prosím ozvěte na e-mail:
kniha.sidliste.dablice@gmail.com

Spolek přátel sídliště Ďáblice
IČO: 06760287
Modřínová 1395/24
Kobylisy, 182 00, Praha 8
www.sidliste-dablice.cz